Followers

Google+ Followers

Saturday, January 12, 2013

8.1.2013  Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл – 8 януари 2013 г.
6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb

 
 Selamat Balik! Ето ни отново тук! Много събития във вашия свят очакват правилното божествено време, когато Небесата ще дадат формалния старт. Ние също сме подчинени на това ограничение. Достигната е точка, в която указите на Създателя изискват да се изпълнят редица нови задачи. Засега тъмните сили се намират под контрола на специален Серафим, който изпълнява тази свещена задача. В резултат ние сега сме заети със съвещания с нашите свещени съюзници на Земята и на Небето, за да координираме това, което следва.


Възложено ни е да изпълняваме действия в определена последователност, за да се убедим, че всички следващи стъпки ще последват без закъснение. Нашият персонал за връзка установи контакт с всички участници във вашия свят и ни уверява, че съществуват надеждни комуникационни мрежи между всички страни. Тъмните сили са много разочаровани, че могат да направят много малко, и ние смятаме напълно да ги отстраним от делата в нужния момент. Многочислените арести и процедури, за да се ускори ефектът от фактическата дата на началото, са подготвени. Прогнозираният момент е много близо. Ние сме готови да действаме, когато този момент настъпи, затова бъдете търпеливи и знайте, че всичко е готово!

Вашата планета завършва подготвителните мероприятия за изместването на магнитните полюси, които ще изменят вашия свят от двуполярна към истинска монополярна реалност. Тези изменения ще синхронизират енергийните полета на Вътрешната Земя и на външната. Гайа е подготвена за тези преобразования на нейното електрическо, магнитно и гравитационно полета, които могат да се случат скоро, и те представляват последните приготовления за възсъединяването на нейния външен и вътрешен свят.
Освен това, тези изменения ще позволят 5-D областите на Агарта да се разширят из цялата слънчева система. Странните събития, наблюдавани неотдавна в цялата слънчева система, са просто признаци на това, което в скоро време ще се прояви, защото Земята се връща в своето бивше 5-D състояние. Слънцето също ще промени цвета си и интензивността на енергията си. Тези промени означават, че вашата слънчева система се готви за смяна на измерението, защото тя се връща, за да заеме нейното място в мулти-звездната система на Сириус. Тези промени бяха предсказани от маите, а също и от редица други календарни системи, като на древния Египет (земята Кими). 


Галактическата федерация въведе в действие няколко холографски същества във финансовите и правителствените кръгове, със задачата да гарантират, че всичко продължава да се придвижва напред. Нашата цел е да поддържаме определена степен на нормалност във вашето общество и да изглежда, сякаш нищо особено не се променя. Това е направено, за да е временна фасада, докато в действителност много неща се промениха и са почти готови да се проявят. Това се прави за стабилност, защото още през 1990 г. ние разбрахме, че вашият свят не е в състояние да издържи огромни изненадващи събития или дори постепенни големи изменения.
Затова ние въведохме временни мерки, които ще осигурят нормален живот и ще съхранят в значителна степен в тайна това, което трябва да се случи. Докато достигнем точката на старта, знайте, че голяма промяна е на близкия хоризонт, която ще се случва естествено и органично, когато настъпи този магически момент. Важен аспект на всичко това са вашите физически, ментални, емоционални и духовни промени, които Небето ускорява сега, защото те трябва да се синхронизират глобално, за да се осъществи следващата стъпка.

Главният съвет на Агарта и Възнесените Майстори координират множество изявления, които трябва да последват първоначалните изявления на новото управление. С множество предавания по медиите официално ще бъде провъзгласено нашето доброжелателно присъствие и характерът на нашата мисия. В същото време Възнесените Майстори ще започнат да ви просвещават за вашия истински духовен и извънпланетен произход. За еони от време тъмните сили измислиха множество фалшиви тълкувания на Ученията на Възнесените Майстори и настъпи време да се коригират тези изкривени понятия и да ви се даде възможност да получите определени съществени, свещени истини.

Те ще ви помогнат по-добре да разберете природата на материалния свят и на неговата връзка с Небето. Вие се приближавате към момента на завършване на метаморфозата към Същества от Светлина с пълно съзнание, с помощта на вашите индивидуално подбрани Светлинни камери, които ви очакват в Агарта. Това е моментът, когато вие ще станете наши истински духовни и физически партньори. Това ще е момент на голям празник и истинска радост! И това е началото на проекта, който ви е божествено дарен и който ще донесе вечен мир в галактиката Млечен път!

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Майстори! Много чудесни събития се случиха от края на декември. Тези масивни промени във вашата реалност бяха резултат от благословените пророчества на Създателя и сега ние ще ги разширяваме. Инструкциите за тези, които участват в много тайни свещени общества, включват две основни части: обширната мрежа от скъпоценни метали, които са в основата на вашата нова финансова система, и постоянно увеличаващият се брой на нациите, които официално подписаха основния договор от Париж и после допълнението, подписано по-късно в Монако.

Тези документи се основават на съглашения, юридически заверени от международни съдилища и от различни древни коренни съвети по Земята. Тези съвети от упълномощени Старейшини благословиха създаването на ново де-юре управление, и те са готови да заменят сегашните де-факто режими и по този начин да започне наистина удивителна нова епоха за цялото човечество.
Това, което предстои, е връщането на нашите духовни и космически семейства. Агартяните са нашите Лемурийски предци. Различни големи кораби-майки от звездните нации, които колонизираха Лемурия, са готови да върнат своите граждани в техните първоначални родни светове. Много от вас бяха инкарнирани в този свят, за да подготвят човечеството за това завръщане към пълното съзнание. Сега, когато това е направено, вие в пълно съзнание сами трябва да се върнете и да помогнете да обясните на вашите събратя какво се случи току-що на Земята!Болшинството от нас ще остане и радостно ще се смеси с нашите партньори в Лемурия, а после заедно ще се пръснем из цялата слънчева система, за да създадем с любов нова звездна нация.Този случай е началото на славните събития, планирани за нас от Създателя. Ние трябва да останем като ваши наставници и да ви водим в Любов и Светлина към изпълнението на нашите свещени мисии.

Както виждате, много неща ни очакват. Ние сме готови да започнем новите задачи, които се състоят в подготовката на постоянен мир за тази галактика, и особено място в Галактическата федерация за вашата нова звездна нация. Ние сме във възторг от това, че нашата духовна работа, продължила много хилядолетия, трябва да стане предшественикът на най-великолепна мисия.

Възсъединеното човечество трябва да създаде средствата за мир и в края на краищата да стане отлично място за среща на много галактики, за да се обсъжда изпълнението на божествения план в този сектор от физическия свят. Много отдавна, когато всеки от нас достигна нашата точка на просветлението, ние бяхме уверени, че нашите специални дела трябва да доведат до този най-ярък момент в нашата история. Благославяме Небето и особено човечеството за преодоляване на всички препятствия, създадени от тъмните сили!


Днес ние продължихме нашите съобщения за това, което се случва във вашия свят. Тези, които живеят и работят във вашия свят, проявяват различните събития, които споменахме. Вие достигнахте точка, където най-после ще видите как се случва божествена намеса, която трябва позитивно да преобрази вашата реалност и да ви въведе в нова епоха на мир, благоденствие и първи контакт!Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благоденствие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Единни! Бъдете в Радост!)


Website: Planetary Activation Organization

Превод: Лусесита
2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com