Followers

Google+ Followers

Monday, April 30, 2012

10.04.2012

7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik


Драцо! Ето че отново сме тук! Събитията продължават да се движат напред. В “следвеликденския" свят сега се очертават много неща. В Азия тези дни се проведоха конференции за предпоставките за новата реалност, която скоро ще се прояви около вас. При тези срещи се постигна консенсус за това, че трябва да се използват редица фондове за благосъстояние, за да се създаде постоянно благосъстояние за Азия. Подобни конференции се проведоха в Европа и в двете части на Америка.

Огромното богатство, събрано от Възнесените учители, ще бъде разпределено навсякъде във вашия свят, за да се прекрати бедността и да се стимулират здравето и благополучието за всички. Фондовете ще бъдат дадени на предварително избрани лица, за да се открие широк път за разпространението на тези огромни суми. Тези ресурси са предназначени за въвеждането на нови технологии, които ще бъдат предоставени на вашия свят в областите здравеопазване, селско стопанство и транспорт. Вие ще създадете сдружения помежду си, които ще позволят голямо количество досега укривани информации да станат достояние на обществеността. Тези нови информации и технологии ще създадат основата за придвижването на вашето общество към СВЕТЛИНАТА.

Новата система за правителствено управление и новата финансова система ще бъдат съществено улеснени от това ново глобално богатство. Небето използва безкрайната си сила, за да гарантира ускорението на тази изключителна промяна на съзнанието. Ние сме само част от тази комплексна операция за преместване на вашия свят в СВЕТЛИНАТА.

Друг момент, който трябва да се вземе предвид, е фактът, че преломът в Алианса Anchara рязко прекрати подкрепата, на която можеха да разчитат по-рано тъмните сили. Тази загуба на някога високо ценените съюзници откъсна тези тъмни индивиди и групи от тяхната “ръка на кормилото”, което за онези, които са запознати, е още един знак, че дните на мъртвата хватка на кабалите са преброени.

Сега тази група се опитва като обезумяла да постигне сделка със силите на СВЕТЛИНАТА, за да смекчи наказанията, които те очакват. Тук намерението на Небето не е да накаже прекомерно тези злодеи, а да използва такова наказание като средство, което да отстрани старите тъмни енергии от вашия свят и да ги замени за постоянно със СВЕТЛИНА.

Възнесените учители подготвят новите финансови институции, които трябва да образуват ядрото на новата банкова система. Тази система трябва да подкрепи новата система за правителствено управление, която ще бъде изградена от новите режими. Така например банковата система ще бъде използвана за разпределяне на новото богатство, защото всеки човек се нуждае от средства, за да може да пусне пари в обръщение, които да използват и други, и за да има контакт с мениджъри, които могат да осигурят успеха на новите сдружения, които ще разпространят дълго укриваните технологии сред цялото човечество.

Във вашето общество има много обучени специалисти в областта на правото, медицината и производството на хранителни стоки, чиито професионални знания сега ще трябва да се “преадресират”, за да служат на новото благосъстояние и да гарантират, че на вашата новопридобита свобода и суверенитет ще бъде отдаден полагащият й се респект.

Вие ще живеете в свят на преход и докато се развивате във все по-високи нива на съзнание, вие ще осъзнаете, какво наричаме галактическо общество. Това включва задълбочен нова ред за функционирането на вашите глобални форми на обществото, и по-нататъшният път ще стане очевиден, когато нова правителствена система започне да работи усърдно за трансформиране на вашия свят.

Вашето галактическо общество се основава върху уважението към всяка отделна личност и върху абсолютното почитане на Майката Земя и на нейните многобройни мрежи на живота. Освен това галактическото общество ще ускори обединението на Вътрешната и Външната Земя. Тези досега отделени светове ще се обединят и ще позволят на всеки от вас да използва своите уникални таланти и способности за запазване на вашия роден свят и на неговите удивителни, свързани помежду си екологични мрежи. Тази важна задача ще бъде разширена в близко бъдеще, за да бъдат включени всички други водни светове на вашата Слънчева система. Вие ще откриете, че тези светове в действителност са свързани помежду си и са съставна част от същност, чийто просперитет ви е бил поверен. Затова съществува божествената задача, вие колкото може по-скоро да се превърнете в напълно осъзнати същества на СВЕТЛИНАТА.

Това ще бъде улеснено от нашата мисия за първия контакт. Съществата от Агарта и ние се ангажираме изцяло с това, вие да бъдете върнати в това състояние на божествена благодат и за тази цел ние сме съставили план, който бе одобрен от Небето, да изпълним тази задача и да ви въведем в пълното членство на Галактическата Федерация на СВЕТЛИНАТА.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени учители! Нашите съюзници планират след Великден много важни дейности. Този предстоящ период започва с много бърза и детайлна проверка на наличността на всички фондове. Освен това нашите съюзници ще проведат заключителни заседания по планирането със специална работна група, която действа по поръчение на Главния събор на Агарта. Следващата седмица ще е времето, през което ще бъдат потвърдени и планирани всички необходими действия по освобождаването на засегнатите от това правителства и тези действия ще бъдат предприети по общ календар.

Този календар съдържа планирането за завършване на дейностите, които ще въведат в длъжност многото административни правителства навсякъде по света. Новата банкова и финансова система сега е налице и очакваме само падането на един тъмно ориентиран режим, преди тази нова система да стане норма за всички големи нации. Създадена е нова парична система, която придружава другата система и прекратява напълно досегашното господство на американския долар.

Това преустройство на вашите парични и финансови мрежи ще измъкне вашия свят от бедността и мизерията, които сега измъчват вашето общество. Вашият свят има нужда от преходен етап, за да се подготви за невероятното благосъстояние, което след това много бързо ще бъде прието като нормално. Новите технологии ще доведат това фискално богатство дотам, че културата, основана на необходимостта от пари, ще стане отживелица.

Тогава ще сте достигнали момента, в който вашите досегашни представи за обществото и неговите традиции най-накрая ще могат да избледнеят и да бъдат заместени от истина и божествена мъдрост. Вие ще започнете да разбирате как функционира едно галактическо общество - и защо то функционира. В действителност ние можахме да изживеем тези концепции в действие по време на нашия престой в кристалните градове на Агарта. Божията благодат ни даде възможността да поведем всички вас към пълното съзнание и в една нова ралност.

Значението на това време на годината дарява чудесна синхронност за вашата настъпваща нова реалност. Опитайте се да усетите интуитивно, колко драматични ще са тези промени! Вие всички ще бъдете представени пред нас. След това ще ви дадем поредица от много важни учения, които ще отменят много от тези вярвания, които имате сега за Небето и Земята. “Небето” е божествена енергия, от която произлиза целият живот.

Не става въпрос за страх, а за ЛЮБОВ! Става въпрос изцяло за божия благодат и за Универсално единство. Разделението не идва от небето, а от тъмнината. Бъдете в ЛЮБОВТА! Почувствайте удивителното единство, от което вие всички сте част! Радвайте се на тази енергия и знайте в сърцата си, че вашата досегашна действителност и нейната суровост ще бъдат заменени от радост, чудеса и безкрайна ЛЮБОВ. Ние живеем в тази прекрасна реалност и знаем, че тази чудесна енергия сега се спуска и към всички на Земята!

Днес говорихме за това, което вече се подготвя да се случи във вашия свят. Небето повиши енергиите, които са необходими за преместването на вашия свят в СВЕТЛИНАТА. Ние всички идваме при вас с ЛЮБОВ и с дълбокото желание да променим вашата действителност колкото може по-бързо! Знаете ли, скъпи, че безкрайният запас и несвършващото благосъстояние на небето в действителност ви принадлежат! Така да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

translation: Maya Todorova

"luisa vasconcellos" luisavasconcellos2012@gmail.com
Website: Planetary Activation Organization 

Превод:                                         

24.04.2012

8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik


Драцо! Ето ни отново тук! Информираха ни, че множество големи банки по целия свят са почти готови да предадат собствеността и управлението. Това е част от масивен преход на финансовата мощ – от ръцете на тъмните сили в ръцете на СВЕТЛИНАТА - и това е резултатът от най-новите маневри, които извършиха Възнесените Учители. Освен това дойде моментът за консолидиране на фондовете, които първоначално бяха създадени от Сен Жермен в началото на 18 век, а от Quan Yin още през 7-ми век. Тези огромни резерви от злато и сребро са основата за прехвърлянето на наличното богатство – от ръцете на малцина избрани - към вашия свят и в ръцете на тези, които изцяло са се посветили на създаването на универсално благосъстояние на планетата.

Успоредно с този трансфер се извършва създаването на новата банкова система, която ще бъде изцяло прозрачна в своите многообразни транзакции. Тази нова банкова система се основава на безпрецедентно съдебно разпореждане, че банките трябва да са божествени инструменти на СВЕТЛИНАТА. Те трябва да се използват за управлението на различни корпорации (специални партньорски обединения), на които ще бъдат дадени специфични временни задачи: да разпространяват технологии и свързани с тях услуги в полза на здравето и благополучието на вашето глобално население. Нашата част в тези промени е да следим реакциите на тъмните сили на това, което много бързо ще стане факт. Защото тези тъмни същества все още се държат много упорито и предизвикателно.

Закономерността на многото промени в основите на вашите финансови и политически структури ги смущава и тяхното бавене се изразява в начина, по който те реагират на темпото и на успеха, с които тези промени се приемат от нациите на света. Свикнали да командват безпрепятствено, те не могат да приемат, че всичките им усилия за запазване на контрола са безсмислени спрямо устрема, който новата реалност набира навсякъде в Европа, Азия и в двете части на Америка. Очевидната неизбежност на тази промяна ги хвърля в паника и затова тяхното поведение спрямо нас показва съществено повече респект, отколкото досега. И те сега ясно могат да разберат, че е дошъл моментът за тяхната евакуация от изглеждащите досега “непревземаеми” техни бастиони. Ние чакаме само небето да ни даде “зелена светлина” и тя може да ни бъде дадена сега всеки момент!

Възнесените Учители, заедно със свещените тайни общества, се срещнаха с нашия персонал за връзка, за да изградят нова мрежа за вашите глобални големи банки. Целта е тези банки да имат нов мениджмънт и после техните филиали да се регионализират. Последващото раздробяване ще позволи ново организирани по-малки банки да играят по-голяма роля за управлението на фондовете за благосъстояние, които някои от вас скоро ще получат. Целта е да се образува система от персонализирани и приятелски настроени към клиентите банки, които могат да обслужват ефективно вашите индивидуални нужди.

Същевременно досегашните засекретени технологии за изцелението на хората и на Земята ще бъдат освободени, което ще бъде съпроводено с обучение на специализирания медицински персонал, който ще бъде на разположение за обслужване на вашите здравословни нужди. Има толкова много сред вас, които ненужно страдат от привидно “нелечими” заболявания и просто имат нужда от прилагането на тези устройства, за да бъдат излекувани и отново да придобият крепко здраве.

Вашата любима Гайя също спешно се нуждае от рехабилитация и нейното почистване ще бъде най-висш приоритет за новите правителства. Друг съществен компонент, който трябва да се задвижи преди нашия масов контакт, е създаването на ново държавно управление и най-важен аспект тук е равнопоставеността на всеки един от вас. Въвеждането на благосъстояние във вашия живот ще ви направи свободни и ще ви даде възможност по-добре да се грижите за вашите индивидуални интереси.

Всеки от вашите избрани законодатели трябва да бъде трансформиран в способен и грижовен обществен служител, подкрепен от обществена мрежа от надзорни съветници. Тогава вие ще имате отговорността да се събирате и да създавате такива колегиуми. Всяко общество (комуна) от своя страна ще трябва да упражни нейното влияние за ясно управление на национално правителствено ниво.Тази надзорна дейност е практически пример за създаването на вашето собствено Галактическо Общество.

За нас служенето за нашето общество и за нашата звездна нация е голяма чест, служба, която всеки от нас извършва съвестно, и за нас е голяма радост да изпълняваме нашата част и да съдействаме за решаването на проблемите в нашето общество. При тези усилия за обществото всеки влага своите таланти и способности, а формата на колективното държавно управление носи признание за уникалния принос на всеки към Цялото. Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители!

Понастоящем се намираме в заключителната фаза от подготовката на нашите ”световни тръстове”. Съставени са документите за тях и онези банки и филиали, на които бе предоставен начален достъп до тези фондове, бяха информирани за това, че дойде моментът за подготовката за тяхното раздаване. Едновременно с това ние предявихме нашите права за доверително управление спрямо редица големи корпоративни банки. Тези юридически документи образуват основата за всички нас за поемането на тези институции и за преобразуването им в банки, които служат и помагат на населението за проявлението на Божествената воля на планетата Земя. Раздаването на вашите фондове за благосъстояние скоро ще започне.

На друг фронт нашите съюзници усилено действат за комплектуване на необходимите юридически документи за легитимиране на масовите арести в състава на водещи правителства и тяхното заменяне с определени служебни режими. Нашите съюзници работят заедно с представителите на Агарта и на Галактическата федерация, за да може в най-скоро време да се постигне предаване на правителственото управление. Ние следим онези индивиди, които носят най-голямата отговорност за контролиращото господство на тъмните сили над вашия свят и водим много дискусии с тях за идването на СВЕТЛИНАТА във вашия свят.

Нашият съвет към тях е да се откажат от техните тъмни проекти и вместо това доброволно да приемат благословената воля и декретите на Небето. При тези лични дискусии с тях нашата цел е просто да им помогнем в техния личен преход към страната на СВЕТЛИНАТА. Ние им разяснихме техните възможности да приемат милостта на Небето и им показахме, че всичко това може да се случи – в съответствие с чудните прокламации на Lord Surea. Но ние също така им обяснихме алтернативния сценарий: тяхното арестуване и наказание от онези части на обществото, които те досега са управлявали по толкова арогантен начин. Нашите божествени братства на СВЕТЛИНАТА са във възторг от факта, че основната работа по трансформирането на вашия свят по същество е завършена.

Сега подготвяме събитията, които трябва да дойдат, защото божественият график сега ще се прояви напълно във вашия свят. Всеки ден всеки от нас благославя всеки от вас. Вие сте тук, за да изпълните едно необикновено чудо: вашето превръщане в напълно съзнателни същества на СВЕТЛИНАТА. Вашите семейства в Космоса и във Вътрешната Земя са готови да ви помагат за проявяването на тази чудесна промяна. Скоро ще се прояви средата, необходима за това събитие. Използвайте тогава вашия огромен просперитет, за да помогнете на Гайя при нейното възстановяване – чрез почистване на моретата и реките, на вашия въздух и на вашите почви. Посрещнете с добре дошли вашите семейства, които тогава ще дойдат отдалече при вас, за да ви помогнат за това!

Сега вие се подготвяте за едно наистина вълшебно, запленяващо приключение. Самото Творение ви чака! Сега идва време да последвате този призив и да се присъедините към нас, за да служите на Небето и на цялото галактическо човечество! Днес ние говорихме отново за това, което се случва навсякъде във вашия свят. Не забравяйте факта, че не сте сами! Около вас съществува огромна армия от ангажирани същества, които правят възможно проявяването на една нова реалност. Бъдете горди, бъдете силни и преди всичко: правете това, което ви привлича, за да помогнете на нашето общо свято дело. Знайте, мили мои, че огромните резерви и безкрайното благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат! Така да бъде! Селамат Гаюн! Селамат Я! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

translation: Maya Todorova

"luisa vasconcellos" luisavasconcellos2012@gmail.com
Website: Planetary Activation Organization 

Превод:                                         

Thursday, April 26, 2012

24.04.2012г.

Послание на Галактическата федерация (чрез Шелдън Найдъл) – 24 април 2012

 
Драцо! Ето ни отново тук! Информираха ни, че множество големи банки по целия свят са почти готови да предадат собствеността и управлението.

Това е част от масивен преход на финансовата мощ – от ръцете на тъмните сили в ръцете на СВЕТЛИНАТА - и това е резултатът от най-новите маневри, които извършиха Възнесените Учители.

Освен това дойде моментът за консолидиране на фондовете, които първоначално бяха създадени от Сен Жермен в началото на 18 век, а от Quan Yin още през 7-ми век.
Тези огромни резерви от злато и сребро са основата за прехвърлянето на наличното богатство – от ръцете на малцина избрани - към вашия свят и в ръцете на тези, които изцяло са се посветили на създаването на универсално благосъстояние на планетата.
Успоредно с този трансфер се извършва създаването на новата банкова система, която ще бъде изцяло прозрачна в своите многообразни транзакции.
Тази нова банкова система се основава на безпрецедентно съдебно разпореждане, че банките трябва да са божествени инструменти на СВЕТЛИНАТА. Те трябва да се използват за управлението на различни корпорации (специални партньорски обединения), на които ще бъдат дадени специфични временни задачи: да разпространяват технологии и свързани с тях услуги в полза на здравето и благополучието на вашето глобално население.
Нашата част в тези промени е да следим реакциите на тъмните сили на това, което много бързо ще стане факт. Защото тези тъмни същества все още се държат много упорито и предизвикателно.

Закономерността на многото промени в основите на вашите финансови и политически структури ги смущава и тяхното бавене се изразява в начина, по който те реагират на темпото и на успеха, с които тези промени се приемат от нациите на света.
Свикнали да командват безпрепятствено, те не могат да приемат, че всичките им усилия за запазване на контрола са безсмислени спрямо устрема, който новата реалност набира навсякъде в Европа, Азия и в двете части на Америка.
Очевидната неизбежност на тази промяна ги хвърля в паника и затова тяхното поведение спрямо нас показва съществено повече респект, отколкото досега. И те сега ясно могат да разберат, че е дошъл моментът за тяхната евакуация от изглеждащите досега “непревземаеми” техни бастиони.
Ние чакаме само небето да ни даде “зелена светлина” и тя може да ни бъде дадена сега всеки момент!
Възнесените Учители, заедно със свещените тайни общества, се срещнаха с нашия персонал за връзка, за да изградят нова мрежа за вашите глобални големи банки. Целта е тези банки да имат нов мениджмънт и после техните филиали да се регионализират. Последващото раздробяване ще позволи ново организирани по-малки банки да играят по-голяма роля за управлението на фондовете за благосъстояние, които някои от вас скоро ще получат.

Целта е да се образува система от персонализирани и приятелски настроени към клиентите банки, които могат да обслужват ефективно вашите индивидуални нужди.

Същевременно досегашните засекретени технологии за изцелението на хората и на Земята ще бъдат освободени, което ще бъде съпроводено с обучение на специализирания медицински персонал, който ще бъде на разположение за обслужване на вашите здравословни нужди. Има толкова много сред вас, които ненужно страдат от привидно “нелечими” заболявания и просто имат нужда от прилагането на тези устройства, за да бъдат излекувани и отново да придобият крепко здраве.

Вашата любима Гайя също спешно се нуждае от рехабилитация и нейното почистване ще бъде най-висш приоритет за новите правителства.
Друг съществен компонент, който трябва да се задвижи преди нашия масов контакт, е създаването на ново държавно управление и най-важен аспект тук е равнопоставеността на всеки един от вас.
Въвеждането на благосъстояние във вашия живот ще ви направи свободни и ще ви даде възможност по-добре да се грижите за вашите индивидуални интереси.

Всеки от вашите избрани законодатели трябва да бъде трансформиран в способен и грижовен обществен служител, подкрепен от обществена мрежа от надзорни съветници. Тогава вие ще имате отговорността да се събирате и да създавате такива колегиуми. Всяко общество (комуна) от своя страна ще трябва да упражни нейното влияние за ясно управление на национално правителствено ниво.Тази надзорна дейност е практически пример за създаването на вашето собствено Галактическо Общество.

За нас служенето за нашето общество и за нашата звездна нация е голяма чест, служба, която всеки от нас извършва съвестно, и за нас е голяма радост да изпълняваме нашата част и да съдействаме за решаването на проблемите в нашето общество. При тези усилия за обществото всеки влага своите таланти и способности, а формата на колективното държавно управление носи признание за уникалния принос на всеки към Цялото.
Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Учители!

Понастоящем се намираме в заключителната фаза от подготовката на нашите
”световни тръстове”. Съставени са документите за тях и онези банки и филиали, на които бе предоставен начален достъп до тези фондове, бяха информирани за това, че дойде моментът за подготовката за тяхното раздаване.
Едновременно с това ние предявихме нашите права за доверително управление спрямо редица големи корпоративни банки. Тези юридически документи образуват основата за всички нас за поемането на тези институции и за преобразуването им в банки, които служат и помагат на населението за проявлението на Божествената воля на планетата Земя.

Раздаването на вашите фондове за благосъстояние скоро ще започне.

На друг фронт нашите съюзници усилено действат за комплектуване на необходимите юридически документи за легитимиране на масовите арести в състава на водещи правителства и тяхното заменяне с определени служебни режими.
Нашите съюзници работят заедно с представителите на Агарта и на Галактическата федерация, за да може в най-скоро време да се постигне предаване на правителственото управление.

Ние следим онези индивиди, които носят най-голямата отговорност за контролиращото господство на тъмните сили над вашия свят и водим много дискусии с тях за идването на СВЕТЛИНАТА във вашия свят.

Нашият съвет към тях е да се откажат от техните тъмни проекти и вместо това доброволно да приемат благословената воля и декретите на Небето. При тези лични дискусии с тях нашата цел е просто да им помогнем в техния личен преход към страната на СВЕТЛИНАТА.

Ние им разяснихме техните възможности да приемат милостта на Небето и им показахме, че всичко това може да се случи – в съответствие с чудните прокламации на Lord Surea. Но ние също така им обяснихме алтернативния сценарий: тяхното арестуване и наказание от онези части на обществото, които те досега са управлявали по толкова арогантен начин.
Нашите божествени братства на СВЕТЛИНАТА са във възторг от факта, че основната работа по трансформирането на вашия свят по същество е завършена.

Сега подготвяме събитията, които трябва да дойдат, защото божественият график сега ще се прояви напълно във вашия свят.

Всеки ден всеки от нас благославя всеки от вас.

Вие сте тук, за да изпълните едно необикновено чудо: вашето превръщане в напълно съзнателни същества на СВЕТЛИНАТА.

Вашите семейства в Космоса и във Вътрешната Земя са готови да ви помагат за проявяването на тази чудесна промяна.

Скоро ще се прояви средата, необходима за това събитие.

Използвайте тогава вашия огромен просперитет, за да помогнете на Гайя при нейното възстановяване – чрез почистване на моретата и реките, на вашия въздух и на вашите почви.

Посрещнете с добре дошли вашите семейства, които тогава ще дойдат отдалече при вас, за да ви помогнат за това!

Сега вие се подготвяте за едно наистина вълшебно, запленяващо приключение.

Самото Творение ви чака! Сега идва време да последвате този призив и да се присъедините към нас, за да служите на Небето и на цялото галактическо човечество!
Днес ние говорихме отново за това, което се случва навсякъде във вашия свят.

Не забравяйте факта, че не сте сами! Около вас съществува огромна армия от ангажирани същества, които правят възможно проявяването на една нова реалност.

Бъдете горди, бъдете силни и преди всичко: правете това, което ви привлича, за да помогнете на нашето общо свято дело. Знайте, мили мои, че огромните резерви и безкрайното благосъстояние на Небето в действителност ви принадлежат!


Така да бъде! Селамат Гаюн! Селамат Я! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)
Превод :Lucecita
http://erst-kontakt.blog.de/2012/04/25/botschaft-galaktische-foederation-sheldan-nidle-24-april-13574948/

Monday, April 16, 2012

Mike Quinsey - СаЛуСа, April 4, 2012

СаЛуСа, Aприл 4, 2012


Искахте действие, искахте резултати и сега ги имате, ако проследите определени хора, които придобиха репутацията на успешно откриващи истината. Огромна организация със стотици различен персонал са готови да задържат престъпниците, които стояха зад най-циничните и доходни престъпления срещу вас в последно време. Размерът на този проект ще гарантира, че той кара медиите да обърнат внимание, тъй като ще е невъзможно да се игнорира това. Това ще е началото на по-прозрачно докладване, което ще говори истината и няма да е само за шоков ефект. Най-сетне ще бъде направен пробив, тъй като той беше дълго просрочен. Важно е да се запази спокойствие и да не се позволява разкритията да създадат фалшивото впечатление за това, което се случва. Времето ще покаже, че тези, които участват в изправянето на виновните пред правосъдието са действали от името на хората и че няма скрит мотив зад това. Почистването обхваща много различни области от живота и, проправяйки път за временното правителство, е важно изискване номер едно в промените, които ще протекат гладко. Бъдете сигурни, че ние имаме пълно разбиране за начина, по който вие мислите и работите, а това означава, че ние можем да очакваме как ще се развият нещата. Нашите съюзници репетираха добре в различните си отговорности и ние действително очакваме, че тези откриващи събития ще са успешни. Най-трудното предизвикателство е първото, което ще срещнем, и това ще е отварящо очите на всички. Каквото и да знаете сега, ще е далеч от цялата истина за това, което е ставало. Едва ли някоя част от вашето общество или бизнес не е била опетнена от делата на Тъмните сили. Понякога дори честни хора бяха несъзнателно въвлечени в техните дела, но те няма да са наша цел. Скъпи мои, кралската битка започна, но тъй като сме във възход, имаме всички основания да очакваме голяма победа. Вие също можете да вземете своя дял от аплодисменти, тъй като без вас и вашата решимост да внесете необходимите промени, ние не бихме били, където сме днес. Броят на Служителите на Светлината нарасна и прокарва пътя към Издигането. Нивата на съзнанието продължават да нарастват, а това също е още един знак за това колко добре сте приели задачата да се подготвите за Издигане. В малкото време, което остава преди края на тази година да се затвори за вас, вие ще откриете, че то е пълно с действия и са давани много напътствия. Различните държави и техните правителства вече са накарани да разберат, че агресията трябва да спре и че ние сме упълномощени да предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че има мир. Досега, нашата намеса от ваше име бе съкращавана поради кармични причини, но сега по Божий декрет ние сме в състояние да приведем в действие плана за вашата духовна еволюция. Ще откриете, че изведнъж напредъкът е скочил напред, а това е изненадало тъмните сили, които никога не са позволявали такъв обрат. Ние продължаваме да оказваме натиск и знайте, че сега е ред на Светлината да поеме отговорността и започваме да основаваме общество, което може да изрази свободата си, за да създава нов мирен път напред. Разбира се, не всички закони има нужда да се преразглеждат, но много закони са нечестни или са били формулирани върху неверни обстоятелства. Събития като 9/11 доведоха до много нечестни и несправедливи промени, насочени към предполагаеми терористи, които не бяха отговорните за това. Също така са се случвали подобни инциденти и всеки път са били използвани, за да се затегне контрола над вас. От сега нататък вие ще сте по-наясно за това какво се случва и ще сте информирани чрез различните източници, докато ние можем да осигурим редовна и надеждна информация. Възнамеряваме да отворим наш собствен канал и по този начин да сме сигурни, че ви се осигурява всичко, което е необходимо, за да имате прекрасен остатък от тази година. Не се притеснявайте за никакви малки конфронтации, тъй като те няма да ескалират до нищо по-сериозно. И така след търсене на някакви знаци, че нещата се придвижват, има изобилие от доказателства, които потвърждават това. Все още има някои източници, които са създадени, за да дават дезинформация, така че използвайте вашата проницателност и интуиция, за да определите кои от тях са надеждни. Ще попитате „ какво да правим докато се случват промените”, а ние ви предлагаме колкото е възможно повече да живеете живота си както преди. Обаче бъдете наясно, че ако, както се очаква, има кратка промяна много скоро, където животът ви ще е засегнат, прикрийте се като се гарантира, че имате храна и други провизии, необходими за няколко дни. Каквото и да се случи ние, заедно с нашите съюзници ще уверим, че операциите са завършени успешно с колкото може по-малко неудобство за вас. Както може би очаквате, ние се съобразяваме с всичко и това включва вашата безопасност. Тъмните сили ще се борят до последно и дори сега планират жестокости, но тъй като сме запознати с това, ние ще им попречим да се случат. Навлизате във финалните фази на Издигането и не бива да се забравя, че промените са част от подготовките, които са продължавали от много дълго време. Както винаги важно е докато можем да отворим свободни медии, вие да не пропадате заради фалшиви доклади, които ще се очаква да породят страх. Известен хаос е неизбежен, но в същото време няма да е продължителен. Знайте, че военната дейност няма да бъде насочена срещу хората, а в тяхна подкрепа. Нашите операции се извършват, за да ви придвижат напред към Издигането колкото може по-бързо. Както често ви казваме, ние от Галактическата Федерация сме от Светлина и изпълняваме поръчките на по-висши същества, които извайват съдбата ви. Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм толкова доволен, че въпросите могат да се поставят в общественото полезрение. Информацията сега може да бъде разкрита със знанието, че ще ви достигне, а в бъдеще ще има пряка връзка с вас. Ние нямаме нищо за криене, но по очевидни причини не разкриваме намеренията си на тъмните сили. До каквато и информация да са способни да се доберат те, няма да са в състояние да превземат системите ни, тъй като те технически са отвъд тях. Всъщност е точно обратното, тъй като ние имаме достъп до комуникациите им и нищо не убягва от достъпа ни. Обикновено ние сме една крачка пред тях, ето защо сме уверени за резултата от нашите дейности. Победата е наша и ние споделяме радостта с вас. Благодаря ти, СаЛуСа Майк Куинси Website: Tree of the Golden Light Превод: Tauno

Website: Planetary Activation Organization 

Превод:                                         

Thursday, April 12, 2012

10.04.2012

 Послание на Галактическата федерация чрез Sheldan Nidle – 10 април 2012


Драцо! Ето че отново сме тук! Събитията продължават да се движат напред. В “следвеликденския" свят сега се очертават много неща. В Азия тези дни се проведоха конференции за предпоставките за новата реалност, която скоро ще се прояви около вас. При тези срещи се постигна консенсус за това, че трябва да се използват редица фондове за благосъстояние, за да се създаде постоянно благосъстояние за Азия. Подобни конференции се проведоха в Европа и в двете части на Америка. 

Огромното богатство, събрано от Възнесените учители, ще бъде разпределено навсякъде във вашия свят, за да се прекрати бедността и да се стимулират здравето и благополучието за всички. Фондовете ще бъдат дадени на предварително избрани лица, за да се открие широк път за разпространението на тези огромни суми. Тези ресурси са предназначени за въвеждането на нови технологии, които ще бъдат предоставени на вашия свят в областите здравеопазване, селско стопанство и транспорт. Вие ще създадете сдружения помежду си, които ще позволят голямо количество досега укривани информации да станат достояние на обществеността. Тези нови информации и технологии ще създадат основата за придвижването на вашето общество към СВЕТЛИНАТА.

Новата система за правителствено управление и новата финансова система ще бъдат съществено улеснени от това ново глобално богатство. Небето използва безкрайната си сила, за да гарантира ускорението на тази изключителна промяна на съзнанието. Ние сме само част от тази комплексна операция за преместване на вашия свят в СВЕТЛИНАТА.
Друг момент, който трябва да се вземе предвид, е фактът, че преломът в Алианса Anchara рязко прекрати подкрепата, на която можеха да разчитат по-рано тъмните сили. Тази загуба на някога високо ценените съюзници откъсна тези тъмни индивиди и групи от тяхната “ръка на кормилото”, което за онези, които са запознати, е още един знак, че дните на мъртвата хватка на кабалите са преброени. 

Сега тази група се опитва като обезумяла да постигне сделка със силите на СВЕТЛИНАТА, за да смекчи наказанията, които те очакват. Тук намерението на Небето не е да накаже прекомерно тези злодеи,  а да използва такова наказание като средство, което да отстрани старите тъмни енергии от вашия свят и да ги замени за постоянно със СВЕТЛИНА. 

Възнесените учители подготвят новите финансови институции, които трябва да образуват ядрото на новата банкова система. Тази система трябва да подкрепи новата система за правителствено управление, която ще бъде изградена от новите режими. Така например банковата система ще бъде използвана за разпределяне на новото богатство, защото всеки човек се  нуждае от средства, за да може да пусне пари в обръщение, които да използват и други, и за да има контакт с мениджъри, които могат да осигурят успеха на новите сдружения, които ще разпространят дълго укриваните технологии сред цялото човечество.

Във вашето общество има много обучени специалисти в областта на правото, медицината и производството на хранителни стоки, чиито професионални знания сега ще трябва да се “преадресират”, за да служат на новото благосъстояние и да гарантират, че на вашата новопридобита свобода и суверенитет ще бъде отдаден полагащият й се респект. 

Вие ще живеете в свят на преход и докато се развивате във все по-високи нива на съзнание, вие ще осъзнаете, какво наричаме галактическо общество. Това включва задълбочен нова ред за функционирането на вашите глобални форми на обществото, и по-нататъшният път ще стане очевиден, когато нова правителствена система започне да работи усърдно за трансформиране на вашия свят.

Вашето галактическо общество се основава върху уважението към всяка отделна личност и върху абсолютното почитане на Майката Земя и на нейните многобройни мрежи на живота. Освен това галактическото общество ще ускори обединението на Вътрешната и Външната Земя. Тези досега отделени светове ще се обединят и ще позволят на всеки от вас да използва своите уникални таланти и способности за запазване на вашия роден свят и на неговите удивителни, свързани помежду си екологични мрежи.

Тази важна задача ще бъде разширена в близко бъдеще, за да бъдат включени всички други водни светове на вашата Слънчева система. Вие ще откриете, че тези светове в действителност са свързани помежду си и са съставна част от същност, чийто просперитет ви е бил поверен. Затова съществува божествената задача, вие колкото може по-скоро да се превърнете в напълно осъзнати същества на СВЕТЛИНАТА.
Това ще бъде улеснено от нашата мисия за първия контакт. Съществата от Агарта и ние се ангажираме изцяло с това, вие да бъдете върнати в това състояние на божествена благодат и за тази цел ние сме съставили план, който бе одобрен от Небето, да изпълним тази задача и да ви въведем в пълното членство на Галактическата Федерация на СВЕТЛИНАТА.

Намасте! Ние сме вашите Възнесени учители! Нашите съюзници планират след Великден много важни дейности. Този предстоящ период започва с много бърза и детайлна проверка на наличността на всички фондове. Освен това нашите съюзници ще проведат заключителни заседания по планирането със специална работна група, която действа по поръчение на Главния събор на Агарта. Следващата седмица ще е времето, през което ще бъдат потвърдени и планирани всички необходими действия по освобождаването на засегнатите от това правителства и тези действия ще бъдат предприети по общ календар.
Този календар съдържа планирането за завършване на дейностите, които ще въведат в длъжност многото административни правителства навсякъде по света. Новата банкова и финансова система сега е налице и очакваме само падането на един тъмно ориентиран режим, преди тази нова система да стане норма за всички големи нации. Създадена е нова парична система, която придружава другата система и прекратява напълно досегашното господство на американския долар.

Това преустройство на вашите парични и финансови мрежи ще измъкне вашия свят от бедността и мизерията, които сега измъчват вашето общество. Вашият свят има нужда от преходен етап, за да се подготви за невероятното благосъстояние, което след това много бързо ще бъде прието като нормално. Новите технологии ще доведат това фискално богатство дотам, че културата, основана на необходимостта от пари, ще стане отживелица.

Тогава ще сте достигнали момента, в който вашите досегашни представи за обществото и неговите традиции най-накрая ще могат да избледнеят и да бъдат заместени от истина и божествена мъдрост. Вие ще започнете да разбирате как функционира едно галактическо общество - и защо то функционира. В действителност ние можахме да изживеем тези концепции в действие по време на нашия престой в кристалните градове на Агарта. Божията благодат ни даде възможността да поведем всички вас към пълното съзнание и в една нова ралност.

Значението на това време на годината дарява чудесна синхронност за вашата настъпваща нова реалност. Опитайте се да усетите интуитивно, колко драматични ще са тези промени! Вие всички ще бъдете представени пред нас. След това ще ви дадем поредица от много важни учения, които ще отменят много от тези вярвания, които имате сега за Небето и Земята. “Небето” е божествена енергия, от която произлиза целият живот.

Не става въпрос за страх, а за ЛЮБОВ! Става въпрос изцяло за божия благодат и за Универсално единство. Разделението не идва от небето, а от тъмнината. Бъдете в ЛЮБОВТА! Почувствайте удивителното единство, от което вие всички сте част! Радвайте се на тази енергия и знайте в сърцата си, че вашата досегашна действителност и нейната суровост ще бъдат заменени от радост, чудеса и безкрайна ЛЮБОВ. Ние живеем в тази прекрасна реалност и знаем, че тази чудесна енергия сега се спуска и към всички на Земята!

Днес говорихме за това, което вече се подготвя да се случи във вашия свят. Небето повиши енергиите, които са необходими за преместването на вашия свят в СВЕТЛИНАТА. Ние всички идваме при вас с ЛЮБОВ и с дълбокото желание да променим вашата действителност колкото може по-бързо! Знаете ли, скъпи, че безкрайният запас и несвършващото благосъстояние на небето в действителност ви принадлежат! Така да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Превод: Лусесита

2012


meditation

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Korean, English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian,

for Sheldan Nidle’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com)
or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Greg Giles

Greg Giles
Bulgarian

despertando.me

John Smallman blog

Galactic Channelings

Wanderer of the Skies

Wanderer of the Skies
Bulgarian

Matthew Ward

Matthew Ward
Bulgarian

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Bulgarian
Bill Wood – Project looking Glass

Bill Wood/Brockbrader

This is Bill’s first interview outside Camelot. We took the opportunity to focus on the spiritual implications of the information gained through his experience with project looking glass.


A letter from Michael Moore


A 75th Anniversary for the American Dream, a 25-Year Anniversary for Me ...a letter from Michael MooreA letter from Michael Moore

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com